Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Tổng vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách địa phương đạt 294,9 tỷ đồng
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan giải quyết
Nội dung

294,9 tỷ đồng là số vốn thuộc nguồn ngân sách địa phương quản lý dành cho đầu tư, xây dựng của toàn tỉnh từ đầu năm đến nay, đạt 81,3% kế hoạch năm. Trong đó, vốn trung ương hỗ trợ 110,2 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương 184,7 tỷ đồng, đạt 110,8% kế hoạch năm. Vốn đầu tư xây dựng thời gian qua chủ yếu tập trung đẩy mạnh tiến độ thi công các công trình đắp đê, làm kè phòng chống lụt bão, các dự án di dân vùng sạt lở thuộc huyện Duy Tiên, Lý Nhân và thị xã Phủ Lý; các công trình hạ tầng xã, phường, gồm: Trụ sở, trạm y tế, nhà văn hóa thôn, công trình nước sạch, đường giao thông và các trường học kịp phục vụ năm học mới. Trong đó có 6 trường tiểu học và trung học cơ sở, trường trung học bán công của huyện Duy Tiên; 1 trạm y tế xã, cùng hai nhà văn hóa xã Lam Hạ và Liêm Chính (Phủ Lý); 4 công trình nước sạch của ba huyện Thanh Liêm, Lý nhân, Duy Tiên đã khánh thành và đưa vào sử dụng.