Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Giá trị xuất khẩu đạt trên 37,4 triệu USD
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan giải quyết
Nội dung

Ước tính giá trị xuất khẩu tháng 10 của tỉnh ta đạt 3,068 triệu USD, đưa tổng giá trị 10 tháng năm 2006 lên 37,466 triệu USD, đạt 86,1% kế hoạch năm và tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng cao nhất, đạt 30,2%, tương đương 11,297 triệu USD; ngành dệt may đạt 19,471 triệu USD, chiếm 52% tổng giá trị xuất khẩu toàn tỉnh, tiếp đó là hàng thủ công mỹ nghệ và hàng nông sản. Theo đánh giá của ngành chức năng, năm nay các cơ sở sản xuất đều rất chú trọng đến chất lượng và cải tiến mẫu mã sản phẩm nên thị trường tiêu thụ hàng hóa được mở rộng. Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu: thêu ren, mây tre đan, dưa chuột ước tính sẽ đạt và vượt kế hoạch năm.