Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu đô thị sinh thái công nghệ và dịch vụ đa ngành Hải Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan giải quyết
Nội dung
Theo đó, UBND tỉnh giao cho Công ty Cổ phần Bất động sản DETECH LAND làm chủ đầu tư. Đây là khu đô thị đa chức năng kết hợp khu ở với vui chơi giải trí nghỉ ngơi, thắng cảnh; khu công nghệ đa ngành được xây dựng đồng bộ về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, có kết nối với các khu dân cư cũ ở xung quanh, với quy mô dân số khoảng 23.000 người. Dự án trên có quy mô sử dụng đất khoảng 278,2 ha. Khu đô thị sinh thái công nghệ và dịch vụ đa ngành Hải Minh thuộc địa giới xã Duy Minh và xã Duy Hải, huyện Duy Tiên và được giới hạn cụ thể như sau: Phía Bắc giáp thành phố Hà Nội, phía Nam giáp Quốc lộ 38, phía Đông giáp khu dân cư dọc Quốc lộ 1A và đô thị Đồng Văn xanh, phía Tây giáp sông Nhuệ.
Để việc triển khai quy hoạch đạt tiến độ, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo quy hoạch được phê duyệt./.