Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Thường trực HĐND tỉnh: Giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng năm 2010 tại thành phố Phủ Lý
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan giải quyết
Nội dung
Tham dự buổi giám sát có các đồng chí: Trần Nga, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Quang Cẩm, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý; Lê Anh Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Đức Hòa, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Lãnh đạo Văn phòng và các ban của HĐND tỉnh; Lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của thành phố. Đồng chí Trần Nga chủ trì buổi giám sát.
Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Bùi Quang Cẩm báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng năm 2010 của thành phố. Tổng diện tích gieo trồng đạt 3.244 ha, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2009; sản lượng lương thực đạt 10.340,3 tấn đạt 94% so với kế hoạch năm 2010; tổng thu ngân sách ước đạt 464,627 tỷ đồng, đạt 130 % kế hoạch tỉnh giao, đạt 100% so với Nghị quyết HĐND thành phố. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, các lĩnh vực văn hoá xã hội được quan tâm đầu tư phát triển.
Đồng chí Trần Nga, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát
Tại hội nghị, các đại biểu đã kiến nghị với HĐND tỉnh một số nội dung: Có chế độ phụ cấp phù hợp cho tổ trưởng tổ dân phố và giáo viên mầm non ngoài công lập; bố trí 01 tổ phó tổ dân phố tại các tổ.
Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Trần Nga biểu dương những kết quả thành phố đã đạt được trong năm 2010. Đồng chí yêu cầu trong năm 2011 thành phố cần tập trung xây dựng các đề án, đẩy nhanh tiến độ các công trình, lấy phát triển kinh tế là bước đột phá; quan tâm công tác giải phóng mặt bằng nhằm tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư; thực hiện tốt công tác quy hoạch để mở rộng địa giới hành chính của thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra./.