Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Phê duyệt Dự án Đầu tư tu bổ đê điều thường xuyên năm 2011 tỉnh Hà Nam
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan giải quyết
Nội dung
Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư dự án, Công ty Tư vấn xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nam làm tư vấn lập dự án.
Dự án nhằm tu bổ đê hữu Hồng và tả Đáy, hoàn thiện mặt cắt đê bằng đắp tôn cao đủ chiều cao chống tràn, áp trúc mở rộng mặt đủ bề dày chống thấm; đắp cơ tăng ổn định cho đê; làm đường hành lang chân đê chống lấn chiếm phạm vi bảo vệ đê và kết hợp giao thông, phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão; xử lý sạt lở một số khu vực kè xung yếu, chống thấm thân và nền cống Mộc Nam đảm bảo an toàn cho đê.
Dự án trên có tổng mức đầu tư 18.000.000.000 đồng, trong đó chi phí xây dựng là 15.020.000.000 đồng, chi phí khác 2.980.000.000 đồng. Nguồn vốn đầu tư của dự án từ ngân sách Trung ương, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị cần tiến hành làm kè, sửa cống xong trước ngày 30/4/2011, tu bổ đê xong trước ngày 30/5/2011, các hạng mục khác xong trước ngày 31/12/2011./.