Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Phát huy vai trò của Hội Liên hiệp phụ nữ trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan giải quyết
Nội dung
Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2002/NQLT ngày 08 tháng 5 năm 2002 giữa Bộ Công an và Hội LHPN Việt Nam về việc quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội, Hội LHPN huyện đã phối hợp với Công an huyện xây dựng kế hoạch chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nghị quyết. Nội dung nghị quyết được tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên phụ nữ thông qua các buổi sinh hoạt hội, qua đó vận động hội viên phát huy vai trò của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội, góp phần vào việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phòng chống các tệ nạn xã hội.
Trong 5 năm qua, hội tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên phụ nữ có ý thức phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội; nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội; thực hiện Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với tuyên truyền chuẩn mực gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, Phong trào “Toàn dân tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội”. Các cấp hội đã quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là các luật liên quan đến phụ nữ, trẻ em như: Luật Phòng chống ma túy, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hình sự, Luật Bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em… Bên cạnh đó, Hội LHPN từ huyện đến cơ sở tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền phong phú như: Nói chuyện chuyên đề về kỹ năng sống, nuôi dạy con theo khoa học, kỹ thuật ứng xử giữa cha mẹ và con cái.
Đi đôi với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hàng năm, các cấp hội còn chú trọng xây dựng và duy trì sinh hoạt 40 câu lạc bộ phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em; 165 câu lạc bộ tuyên truyền kiến thức pháp luật; 10 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc; vận động hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện “4 không với ma túy”…
Những việc làm thiết thực của Hội LHPN huyện Duy Tiên đã góp phần vào việc quản lý, giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên không mắc các tệ nạn xã hội./.