Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan giải quyết
Nội dung
Duy trì chuyên trang, chuyên mục về thi đua yêu nước, tuyên truyền cổ vũ động viên và nhân rộng kết quả của phong trào thi đua yêu nước, các tập thể và cá nhân tiêu biểu, gương sáng, điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực của cuộc sống; giới thiệu thành tích của các cá nhân là đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, chú trọng tuyên truyền các sáng kiến, kinh nghiệm hay, bài học quý từ các điển hình tiên tiến.
Tiếp tục tuyên truyền kết quả 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần động viên các cấp, các ngành và nhân dân thi đua phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2010, chuẩn bị điều kiện để triển khai nhiệm vụ năm 2011, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XVIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.
Trong những ngày diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII (ngày 29 và 30 tháng 11 năm 2010), Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam ngoài việc tiếp sóng theo quy định cần tổ chức tiếp sóng các chương trình truyền hình và phát thanh trực tiếp, các phiên làm việc chính thức của Đại hội, chương trình dạ hội chào mừng thành công Đại hội do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện; chỉ đạo đài truyền thanh cấp huyện cùng thực hiện./.