Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Thường trực HĐND tỉnh: Giám sát kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2010 tại Kim Bảng
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan giải quyết
Nội dung
Báo cáo của UBND huyện Kim Bảng cho thấy, năm 2010, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các cấp, ngành trong huyện đã tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội. Trong đó, nhiều chỉ tiêu đạt cao như: Thu nhập bình quân đầu người đạt 18,2 triệu đồng, (tăng 15% so với năm 2009); giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 770,95 tỷ đồng (tăng 21,54% so với năm 2009); tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 85 tỷ đồng (tăng 133% so với năm 2009); an ninh, quốc phòng, trật tự xã hội được giữ vững...
Các thành viên trong đoàn giám sát đã tập trung phân tích làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đồng thời đã chỉ rõ những tồn tại, một số giải pháp khắc phục trong thời gian tới để huyện tiếp tục duy trì, giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế cũng như hoàn tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu về xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2011. UBND huyện cũng đã kiến nghị với đoàn giám sát một số vấn đề bức xúc của địa phương như: Tình trạng ô nhiễm nước sông Đáy, sông Nhuệ, bụi từ các nhà máy xi măng trên địa bàn; Tình trạng xuống cấp của một số tuyến đường giao thông; Chế độ cho cán bộ thôn, xóm.
Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Trần Nga đánh giá cao những kết quả huyện đạt được trong năm 2010. Đồng chí đề nghị Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện cần quan tâm hơn nữa đến một số lĩnh vực: Quản lý sử dụng đất của các doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện; Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn; Quan tâm đến đào tạo nghề cho lao động; Mở rộng bảo hiểm y tế tự nguyện; Quan tâm xây dựng nông thôn mới... Về những kiến nghị, đề xuất của địa phương sẽ được tổng hợp để phán ánh đến HĐND tỉnh trong kỳ họp tới./.