Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan giải quyết
Nội dung
Về dự có các đồng chí: Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Xuân Lộc, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh; Lê Văn Tân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Mai Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Phủ Lý; Phạm Xuân Tâm, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh...
Qua 4 năm thực hiện, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến thiết thực từ nhận thức đến hành động, từ học tập đến làm theo, có tác động lớn đến công tác xây dựng Đảng, hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, giữ vững quốc phòng an ninh, đẩy mạnh các phong trào thi đua. Ban Chỉ đạo các cấp đã phát động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký “làm theo” Bác.Việc tổ chức Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được các cấp uỷ, địa phương, đơn vị trong tỉnh chủ động triển khai dưới nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, đa dạng về nội dung và hình thức. Nhiều đảng bộ có cách làm hay, thiết thực như Đảng bộ huyện Thanh Liêm đã phát hành hơn 400 sổ vàng “Người tốt việc tốt”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và trên 600 sổ nhật ký “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác trong cán bộ công chức từ huyện đến xã. 10/10 huyện, thành ủy, đảng ủy đã tổ chức giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua 4 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động đã có 285 tập thể và 378 cá nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng.
Đ/c Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Phát huy những thành tích đạt được, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong những năm tiếp theo: Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn nữa mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động; Ban chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc cần tiếp tục kiện toàn, bổ sung đủ số lượng, nâng cao chất lượng để chỉ đạo sâu sát hơn nữa việc thực hiện Cuộc vận động; Việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng phải gắn chặt chẽ với việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Đẩy mạnh việc “làm theo” tấm gương của Bác, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Cuộc vận động, định kỳ tiến hành kiểm điểm, đánh giá việc "làm theo" Bác ở từng cơ quan, đơn vị...
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận về các vấn đề: Đảng bộ lãnh đạo các đoàn thể, tổ chức chính trị xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; Đảng bộ xã lãnh đạo gắn cuộc vận động với thực hiện nhiệm vụ ở địa phương; Kết quả làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của bản thân trong 4 năm thực hiện cuộc vận động.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ đã biểu dương những kết quả tỉnh Hà Nam đạt được trong thời gian qua và đề nghị tỉnh cần tiếp tục triển khai tốt việc quán triệt và thực hiện các chủ đề của cuộc vận động; chú trọng công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra đôn đốc, giám sát quá trình thực hiện cuộc vận động; coi trọng việc làm theo tấm gương của Bác; gắn kết chặt chẽ việc thực hiện cuộc vận động với nhiệm vụ chính trị của tỉnh, với các chương trình, đề án phát triển kinh tế xã hội, củng cố an ninh quốc phòng.
Thay mặt Ban Chỉ đạo, đồng chí Trần Xuân Lộc đề nghị các cấp, các ngành cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền và thực hiện cuộc vận động, phải đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa rộng lớn trong xã hội. Mỗi cá nhân phải không ngừng trau dồi, rèn luyện đạo đức, lối sống trong sáng, biết sống vì cộng đồng, vì xã hội. Ban chỉ đạo cuộc vận động các huyện, thành ủy, đảng ủy cần rút kinh nghiệm, có những giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế yếu kém; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cuộc vận động cụ thể, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị; chú trọng công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích.
Đ/c Trần Xuân Lộc, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh trao tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh tặng Bằng khen cho 43 tập thể và 86 cá nhân. 21 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải trong cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí viết về Chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh biểu dương, khen thưởng./.