Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Tập huấn sử dụng và triển khai cài đặt hệ điều hành mã nguồn mở Ubuntu và phần mềm OpenOffice
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan giải quyết
Nội dung

Đợt tập huấn nàyđảm bảo đạt các mục tiêu: Đến hết năm 2010 hoàn thành cài đặt, tập huấn hệ điều hành Ubuntu, phần mềm OpenOffice cho 70% các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp huyện trở lên; Tỷ lệ sử dụng hệ điều hành Ubuntu, phần mềm OpenOffice tại các cơ quan là 50%./.