Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Kết quả điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Intetnet và nghe nhìn tỉnh Hà Nam năm 2010
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan giải quyết
Nội dung
Trên địa bàn tỉnh có 08 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông. Hệ thống truyền dẫn viba số được thay thế bằng mạng cáp quang chất lượng cao; 06/06 huyện, thành phố và nhiều phường, xã đã có Internet tốc độ cao ADSL; số trạm BTS được đầu tư phát triển nhanh. Hệ thống phát thanh, truyền hình được đầu tư phát triển, mở rộng vùng phục vụ. Từ 01 Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, đến nay Hà Nam đã phát triển thêm nhiều loại hình như: truyền hình cáp, truyền hình số, vệ tinh...
Theo kết quả điều tra ở 25 cơ quan cấp tỉnh có tổng số 1.384 cán bộ, công chức, viên chức; được trang bị 906 máy vi tính, bình quân là 0,65 máy/người; 24/25 cơ quan có kết nối mạng LAN và kết nối Internet.
Ở 06 huyện, thành phố có 1.269 cán bộ công chức, viên chức; được trang bị 678 máy vi tính, bình quân 0,53 máy/người; 100% cơ quan đảng và chính quyền kết nối mạng LAN và kết nối Internet.
Ở 116 xã, phường, thị trấn có tổng số 125 trạm truyền thanh cấp xã, bình quân 1,08 trạm/xã. 100 % các xã, phường thu được tín hiệu Đài Tiếng nói Việt Nam và có Báo Nhân dân đến hàng ngày; 115/116 xã, phường thu được tín hiệu Đài Truyền hình Việt Nam; 114/116 xã, phường thu được tín hiệu Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nam. Tổng số máy vi tính của Văn phòng Đảng uỷ là 139, bình quân 1,2 máy/VP; Văn phòng HĐND - UBND có 222 máy vi tính, bình quân 1,9 máy/VP. Hiện nay ở Hà Nam 41 điểm bưu điện văn hoá xã có máy vi tính với 19 điểm có kết nối Internet, 07 điểm có mạng LAN; 138 trường tiểu học với 555 máy vi tính, 117 trường trung học cơ sở với 1096 máy vi tính, 100% trường trung học phổ thông với 1034 máy vi tính…
Trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ người dân có điện thoại di động bình quân đạt 35%; tỷ lệ hộ có điện thoại cố định bình quân đạt 39%; tỷ lệ hộ có máy vi tính bình quân đạt 5%; tỷ lệ hộ gia đình nối mạng Internet 3%; tỷ lệ hộ có máy thu thanh 11%; tỷ lệ hộ có máy thu hình 90%; tỷ lệ hộ có điện thắp sáng 99%.
Kết quả điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn đã phản ánh tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đời sống văn hoá của nhân dân. Các số liệu của cuộc điều tra sẽ là cơ sở để tỉnh Hà Nam xây dựng định hướng phát triển thông tin truyền thông giai đoạn 2011- 2015 và đến năm 2020; xây dựng các chương trình, đề án, dự án về phát triển hạ tầng, cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực thông tin truyền thông, đảm bảo nâng cao dân trí cho nhân dân trong tỉnh./.