Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Đại hội Đại biểu Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hà Nam
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan giải quyết
Nội dung
Về dự Đại hội có các đồng chí: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Uy Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; Phạm Xuân Tâm, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Nguyễn Như Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hà Nam; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố; Đại diện lãnh đạo các tỉnh bạn cùng 150 đại biểu chính thức...
Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Như Lâm trao tặng Bức trướng cho Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh
Trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch Đại hội lần thứ I đề ra. Những kết quả đạt được đã góp phần tích cực trong ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh; khẳng định vai trò, vị trí và uy tín trong xã hội, tập hợp đội ngũ tri thức khoa học và công nghệ. Liên hiệp đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thành công 02 hội thi sáng tạo kỹ thuật, 03 cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng. Có nhiều đề tài nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau đã được các ngành, các cấp áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế.
Phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới: Củng cố kiện toàn và phát triển tổ chức của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh; Thực hiện tốt chức năng tập hợp, xây dựng đội ngũ tri thức khoa học, công nghệ vững mạnh về tư tưởng và tổ chức; Từng bước thực hiện tốt hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hỗ trợ đưa nhanh tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống...
Phát biểu tại Đại hội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Uy Liêm; đồng chí Nguyễn Như Lâm đã biểu dương, ghi nhận những đóng góp to lớn mà đội ngũ trí thức Liên hiệp hội đã đạt được. Các đồng chí đề nghị cấp uỷ, chính quyền cần tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh thành một tổ chức vững mạnh, góp phần đưa khoa học và công nghệ trở thành nền tảng và động lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nâng cao năng lực đội ngũ tri thức khoa học và công nghệ, tôn trọng và phát huy sáng tạo, nghiên cứu của tri thức khoa học và công nghệ; xây dựng quy chế của hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, xã hội hoá trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Uy Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại Đại hội
Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Như Lâm đã trao Bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết, trí tuệ, phát triển” cho Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh.
 Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2010 - 2015 gồm 23 đồng chí./.