Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Hội nghị Tuyên truyền phổ biến pháp luật bảo hiểm xã hội và chính sách bảo hiểm thất nghiệp năm 2010
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan giải quyết
Nội dung
Về dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Thúy Nga, Vụ trưởng Vụ BHXH, Bộ LĐTB&XH; Lê Quang Trung, Phó Cục trưởng Cục Việc làm, Bộ LĐTB&XH; Đinh Hồng Sơn, Phó Chánh Văn phòng Bộ LĐTB&XH; Đỗ Ngọc Phép, Phó Trưởng phòng Chế độ bảo hiểm, Ban Chính sách xã hội Việt Nam (BHXH Việt Nam) cùng gần 300 đại biểu là Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; Lãnh đạo UBND, phòng LĐTB&XH, liên đoàn lao động các huyện, thành phố; Lãnh đạo và cán bộ làm công tác nhân sự của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đinh Hồng Sơn nhấn mạnh, để hoàn thành các chỉ tiêu tuyên truyền, phổ biến pháp luật BHXH và chính sách BHTN các đơn vị cần củng cố, kiện toàn và tổ chức bồi dưỡng nâng cao kỹ năng tuyên truyền pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công này trong các cơ quan quản lý lao động, nhân sự; đổi mới nâng cao hiệu quả các hình thức, biện pháp tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động tùy theo từng đối tượng, điều kiện cụ thể của mỗi địa phương; xây dựng cơ chế phối hợp tổ chức thực hiện giữa cơ quan lao động, tổ chức công đoàn và tổ chức của người lao động; thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa cấp ngành và địa phương về quan hệ lao động, thúc đẩy ký kết thỏa ước lao động tập thể cấp ngành, cấp khu vực…
Đồng chí Đinh Hồng Sơn, Phó Chánh Văn phòng Bộ LĐTB&XH phát biểu tại Hội nghị
Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Lê Quang Trung trao đổi nội dung Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHTN; đồng chí Trần Thúy Nga giới thiệu những điểm cần lưu ý về 3 chế độ BHXH (BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện và BHTN).
Cũng tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo các cục, vụ của Bộ LĐTB&XH, lãnh đạo phòng chuyên môn của BHXH Việt Nam đã giải đáp những vướng mắc, kiến nghị của các doanh nghiệp và người lao động xung quanh việc thực thi chính sách BHXH, BHTN như: Việc ký hợp đồng khoán việc của các doanh nghiệp với người lao động; Các vấn đề của đóng BHTN; Chế độ cho trường hợp sinh con được 5 ngày thì con mất; Vấn đề bảo hiểm khi luân chuyển công chức sang đơn vị sự nghiệp.../.