Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Mô hình “Dân vận khéo” ở Lý Nhân góp phần đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan giải quyết
Nội dung
Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự hướng dẫn của ngành dọc cấp trên, Ban Dân vận Huyện ủy và Công an huyện luôn có sự phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện công tác dân vận và tổ chức các hoạt để thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Việc thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được Ban Dân vận huyện Lý Nhân triển khai sâu rộng, đã tham mưu lựa chọn 05 xã để xây mô hình điểm của huyện, mỗi xã đại diện cho 01 mô hình, mỗi mô hình đều được gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương như: Xã Đạo Lý với Mô hình Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo mô hình đa canh, tạo việc làm, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; Công đoàn xã Xuân Khê với Mô hình Công tác dân vận với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Xã Nhân Thịnh với Mô hình Công tác dân vận với Cuộc vận động “Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; Xã Nhân Bình với Mô hình Tổ an ninh tự quản ngõ, xóm; Xã Chính Lý với Mô hình Phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
Để thực hiện tốt các mô hình, các xã đã thành lập ban vận động ở từng thôn, xóm; Trưởng ban vận động là Trưởng ban công tác mặt trận; 100% các ban vận động đều có lực lượng công an viên tham gia. Để duy trì hoạt động thường xuyên, các ban đều xây dựng quy chế hoạt động, hướng dẫn các nhóm tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Qua 01 năm thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, toàn huyện đã có 42 tập thể và 97 cá nhân điển hình; mô hình thực hiện ở các lĩnh vực đều đem lại hiệu quả, được cấp ủy Đảng, chính quyền ghi nhận.
Ngoài ra, Ban Dân vận Huyện uỷ đã phối hợp với ngành công an chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện những mâu thuẫn trong nhân dân, góp phần tích cực trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tích cực vận động nhân dân tham gia giải phóng mặt bằng, xây dựng các dự án trọng điểm của huyện.
Mô hình “Dân vận khéo” đã góp phần xây dựng tình đoàn kết thôn xóm, đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đem lại những thành tựu to lớn cả về chính trị, kinh tế, văn hóa cho quê hương Lý Nhân./.