Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Chú trọng tổ chức chỉ đạo điểm trong thực hiện Cuộc vận động
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan giải quyết
Nội dung
Nhân rộng  cách làm hay, sáng tạo
Trong những năm qua, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” các cấp ở Hà Nam đã chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung: tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định.
Sau khi học tập, từng đơn vị, cá nhân thảo luận, liên hệ, xây dựng tiêu chuẩn, đạo đức, lối sống gắn với nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức... tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện; xây dựng chương trình hành động của từng đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị thực hiện Cuộc vận động. Tuyên truyền sâu rộng, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia Cuộc vận động, tạo phong trào thi đua sôi nổi giữa các địa phương, đơn vị trong tỉnh. 219 Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được tổ chức đã thu hút 1.658 lượt thí sinh tham gia. Các hội nghị giao lưu biểu dương các điển hình, tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động từ cơ sở đến tỉnh được dư luận nhân dân đánh giá cao.
 Huyện Thanh Liêm được đánh giá là một trong những đơn vị thực hiện tốt Cuộc vận động
Cùng với việc thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Cuộc vận động để rút kinh nghiệm kịp thời, Ban Chỉ đạo của tỉnh và các đảng ủy trực thuộc đều chú trọng việc chỉ đạo điểm, trong đó tập trung vào những đơn vị có thành tích, có cách làm hay, sáng tạo để triển khai rộng trong toàn tỉnh.
Cụ thể như: Ban Chỉ đạo Cuộc vận động huyện Thanh Liêm đã xuất bản 300 cuốn sách ghi danh, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động; vận động nhân dân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng góp được trên 3 tỷ đồng để xây dựng Đền liệt sỹ Núi Chùa thực hiện lời dạy của Bác đối với người có công với nước. Ban Chỉ đạo Cuộc vận động huyện Lý Nhân phát hành và cấp 554 cuốn sổ “Theo dõi, đánh giá kết quả làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho các chi bộ trong toàn huyện. Công an tỉnh Hà Nam cho xuất bản cuốn sách: “Công an Hà Nam vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Hội cựu chiến binh, hội phụ nữ các cấp lồng ghép những nội dung quan trọng của các phong trào: giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, xây dựng quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác với thực hiện nội dung của Cuộc vận động…
Việc “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác đã làm cho nhiều cán bộ, đảng viên có ý thức hơn trong giữ gìn đạo đức và có chuyển biến tiến bộ trong rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, phẩm chất, lối sống, tác phong làm việc, trong quan hệ với nhân dân, tập thể, cộng đồng; tinh thần làm việc hăng say hơn, hiệu quả công tác cao hơn; tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, ý thức tự phê bình và phê bình được nâng cao; việc thực hành tiết kiệm, xây dựng nếp sống văn hóa... có nhiều tiến bộ. Nhiều cơ quan, đơn vị, hiệu quả công tác, sản xuất, kinh doanh, tinh thần ý thức phục vụ nhân dân có sự chuyển biến tích cực, được nhân dân ghi nhận. Có địa phương, sau khi triển khai Cuộc vận động, tệ nạn xã hội, tình trạng vi phạm quy định, quy chế của tập thể giảm rõ rệt; các phong trào và hoạt động xã hội được cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tham gia đông đảo hơn.
Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động gắn với thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng các cấp
Cũng giống như nhiều địa phương khác, việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Hà Nam còn gặp phải những tồn tại, hạn chế. Đó là, một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa tự giác trong “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác. Việc phát hiện và tuyên truyền các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở một số đơn vị, một số cấp ủy chưa thường xuyên, có nơi còn chậm; công tác lãnh đạo, chỉ đạo có nơi còn chưa sâu sát, chưa có các giải pháp tích cực để nhân rộng các điển hình tiên tiến. Công tác tuyên truyền, vận động có lúc chưa sâu rộng, số cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các đơn vị được biểu dương chưa nhiều…
Trên cơ sở 5 bài học kinh nghiệm được rút ra, các cấp uỷ đảng của Hà Nam đặt mục tiêu tiếp tục chỉ đạo đưa Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, có nền nếp, có sức lan toả rộng khắp trong đời sống, là nội dung quan trọng trong các hoạt động của cả hệ thống chính trị, góp phần đẩy mạnh tích cực, đẩy lùi tiêu cực, xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong sạch, vững mạnh, quyết tâm thực hiệnthắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và nghị quyết Đại hội XI của Đảng./.