Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

Chi tiết văn bản  
Số/ký hiệu 50/2017/ QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/12/2017
Loại văn bản Quyết định QPPL
Lĩnh vực văn bản Văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Người ký Trương Minh Hiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu nội dung V/v ban hành Quy chế thu thập quản lý khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam
Tệp đính kèm