Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

Chi tiết văn bản  
Số/ký hiệu 462017/ QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/11/2017
Loại văn bản Quyết định QPPL
Lĩnh vực văn bản Văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Người ký Nguyễn Xuân Đông - Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số quy định về giá đất tại Bảng giá đất ban hành kèm theo QĐ số 50/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 và Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh
Tệp đính kèm