Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

Chi tiết văn bản  
Số/ký hiệu 51/2017/ QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/12/2017
Loại văn bản Quyết định QPPL
Lĩnh vực văn bản Văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Người ký Nguyễn Xuân Đông - Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu nội dung Mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm công tác quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, điều trị nghiện ma túy tại Trung tâm điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam
Tệp đính kèm