Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Góp ý Dự thảo Cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư vào Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam
Ngày hết hạn 31/01/2018
Trích yếu nội dung Ban hành Cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư vào Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam​
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.