Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Xin ý kiến Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam​
Ngày hết hạn 10/10/2020
Trích yếu nội dung Xin ý kiến Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam​​
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.