Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Lấy ý kiến tham gia dự thảo Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 của tỉnh Hà Nam
Ngày hết hạn 17/10/2020
Trích yếu nội dung Lấy ý kiến tham gia dự thảo Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 của tỉnh Hà Nam ​
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.