Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý cây xanh, chiếu sáng trên địa bàntỉnh Hà Nam​
Ngày hết hạn 16/11/2020
Trích yếu nội dung Dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý cây xanh, chiếu sáng trên địa bàntỉnh Hà Nam
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.