Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Xin ý kiến Dự thảo Quy định một số nội dung lựa chọn chủ đầu tư dự án và quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội sử dụng vốn ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Ngày hết hạn 25/02/2021
Trích yếu nội dung Dự thảo Quy định một số nội dung lựa chọn chủ đầu tư dự án và quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội sử dụng vốn ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.​
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.