Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức tiền thưởng đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày hết hạn 29/05/2021
Trích yếu nội dung

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức tiền thưởng đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục

 trên địa bàn tỉnh Hà Nam​


Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.