Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Duy Tiên
Ngày hết hạn 30/05/2021
Trích yếu nội dung Lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Duy Tiên 
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.