Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Xin ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam
Ngày hết hạn 04/07/2021
Trích yếu nội dung Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.