Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Xin ý kiến Dự thảo “Quy định trình tự phối hợp giải quyết thủ tục hành chính và quản lý nhà nước về đầu tư đối với dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam”
Ngày hết hạn 05/07/2021
Trích yếu nội dung Dự thảo “Quy định trình tự phối hợp giải quyết thủ tục hành chính và quản lý nhà nước về đầu tư đối với dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam”
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.