Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Xin ý kiến Dự thảo Nghị quyết về việc hỗ trợ học phí đối với giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, liên cấp tiểu học và trung học cơ sở công lập của tỉnh tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn
Ngày hết hạn 12/07/2021
Trích yếu nội dung Dự thảo Nghị quyết về việc hỗ trợ học phí đối với giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, liên cấp tiểu học và trung học cơ sở công lập của tỉnh tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.