Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Xin ý kiến dự thảo Quyết định ban hành “Danh mục cây xanh trồng, cây xanh trồng hạn chế, cây xanh cấm trồng tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam"​
Ngày hết hạn 30/07/2021
Trích yếu nội dung

Dự thảo Quyết định ban hành “Danh mục cây xanh trồng, cây xanh trồng hạn chế, cây xanh cấm trồng tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam"​


Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.