Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Xin ý kiến dự thảo Tờ trình và Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hà Nam" ban hành kèm theo Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
Ngày hết hạn 13/08/2021
Trích yếu nội dung Dự thảo Tờ trình và Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hà Nam" ban hành kèm theo Quyết định số  49/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.