Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết quy định Chính sách hỗ trợ một số nội dung sản xuất nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Ngày hết hạn 28/10/2021
Trích yếu nội dung Dự thảo Nghị quyết quy định Chính sách hỗ trợ một số nội dung sản xuất nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam.​
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.