Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND ngày 02/7/2015 về quy định quản lý quy hoạch, xây dựng và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày hết hạn 20/11/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về quy hoạch, xây dựng và sử dụng nghĩa trang nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2030
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.