Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Xin ý kiến góp ý về dự thảo Nghị quyết thông qua điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2030
Ngày hết hạn 22/11/2021
Trích yếu nội dung Dự thảo Nghị quyết thông qua điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2030
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.