Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Xin ý kiến góp dự thảo Nghị quyết ban hành "Quy định chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam"
Ngày hết hạn 05/04/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết ban hành "Quy định chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam"​
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.