Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Xin ý kiến góp ý đối với Dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã Duy Tiên
Ngày hết hạn 08/04/2022
Trích yếu nội dung Dự thảo  Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã Duy Tiên
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.