Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Xin ý kiến nhân dân đối với danh mục tên đường, phố dự kiến đặt tên trên địa bàn thị trấn Tân Thanh và thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm
Ngày hết hạn 28/04/2022
Trích yếu nội dung Thông báo xin ý kiến nhân dân đối với danh mục tên đường, phố dự kiến đặt tên trên địa bàn thị trấn Tân Thanh và thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.