Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Xin ý kiến nhân dân về kế hoạch Thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế sốvà xã hội số giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày hết hạn 10/06/2022
Trích yếu nội dung
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.