Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Xin ý kiến Nhân dân về Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh "Quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, học viên đoạt giải và giáo viên bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi"
Ngày hết hạn 01/07/2022
Trích yếu nội dung Xin ý kiến Nhân dân về  Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh "Quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, học viên đoạt giải và giáo viên bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi"​
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.