Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối ​với nhà trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày hết hạn 14/11/2022
Trích yếu nội dung Dự thảo Quyết định Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối ​với nhà trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.