Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định công nhận, thu hồi xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu
Ngày hết hạn 08/12/2022
Trích yếu nội dung Dự thảo Quyết định công nhận, thu hồi xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu​
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.