Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Xin ý kiến ​góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 11/2020-HĐND ngày 14/7/2020​
Ngày hết hạn 18/12/2022
Trích yếu nội dung Dự thảo Nghị quyết sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 11/2020-HĐND ngày 14/7/2020
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.