Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND về chính sách ưu đãi xã hội hóa​
Ngày hết hạn 06/02/2023
Trích yếu nội dung Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND về chính sách ưu đãi xã hội hóa
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.