Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Xin ý kiến đối với Dự thảo luật đất đai sửa đổi
Ngày hết hạn 09/03/2023
Trích yếu nội dung Dự thảo luật đất đai sửa đổi
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.