Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Xin ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, chuyển đổi hỗ trợ từ sửa chữa sang xây mới nhà ở đối với 326 hộ người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Bình Lục​
Ngày hết hạn 22/03/2023
Trích yếu nội dung Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, chuyển đổi hỗ trợ từ sửa chữa sang xây mới nhà ở đối với 326 hộ người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Bình Lục
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.