Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quy chế Quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Hà Nam
Ngày hết hạn 05/05/2023
Trích yếu nội dung Quy chế Quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Hà Nam
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.