Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết: Quy định nội dung, mức chi việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam
Ngày hết hạn 05/05/2023
Trích yếu nội dung Dự thảo Nghị quyết: Quy định nội dung, mức chi việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.