Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Xin ý kiến sửa đổi bổ sung Quyết đinh 38/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014
Ngày hết hạn 19/05/2023
Trích yếu nội dung
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.