Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế Quản lý, cung cấp và khai thác thông tin, dịch vụ trên Cổng TTĐT tỉnh Hà Nam
Ngày hết hạn 29/06/2023
Trích yếu nội dung Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế Quản lý, cung cấp và khai thác thông tin, dịch vụ trên Cổng TTĐT tỉnh Hà Nam
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.