Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành quy định tổ chức, quản lý hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Hà Nam lên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh
Ngày hết hạn 08/06/2024
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành quy định tổ chức, quản lý hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Hà Nam lên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.