Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành kèm theo Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày hết hạn 09/06/2024
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành kèm theo Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.